Numerologie

Jak numerologie funguje

numerologieNumerologie je nauka o číslech. Prostřednictvím data narození, jména a příjmení odhaluje naši povahu, schopnosti, životní úkol a osud. Prozradí, jak se chováme i co si myslíme. Nabízí nám nejvhodnější směr, jakým by se náš život měl ubírat. Pokud se jím necháme vést, může to pro nás být jen výhodné a prospěšné. Prostřednictvím numerologie se můžeme lépe vyznat sami v sobě a ve svém životě. Ukáže nám, co se můžeme z vlastních chyb naučit, jak je pochopit a napříště je neopakovat. Známe-li dobře sami sebe, své schopnosti a možnosti, pak máme tu moc si o svém životě a své budoucnosti rozhodovat sami.

Čísla a planety

Čísla, skupiny čísel a planety nás ovlivňují a díky výpočtům můžeme posoudit, jaké energie nás budou v daném roce, měsíci či dni ovlivňovat a naopak, jak my je budeme vnímat a reagovat na ně. Můžeme se tedy už dopředu vyhnout nepříjemným zkušenostem, špatnému rozhodnutí či zbytečnému stresu a vysílení. Můžeme se připravit a svobodně zvolit nejvhodnější postup.

Partnerský rozbor

Vypracováním partnerského numerologického rozboru zjistíme, zda vztah bude harmonický či zatěžující. Tento partnerský rozbor lze použít pro jakékoliv druhy vztahů - manželství, přátelství, rodinné i pracovní vztahy. Datem narození se rovněž myslí jakýkoliv začátek, zrod něčeho - vznik firmy, otevření restaurace, začátek stavby, odjezd na dovolenou, odlet letadla, sňatek, atd.