Tachyony

uisca SOEP postiženého orgánu (např. srdce) přesně ví, která frekvence je v disharmonii. Použijeme-li TachyonizovanýTM materiál (trvalá anténa tachyonové energie), SOEP se spojí s informací o optimálním stavu k dané frekvenci a na mentální a emocionální úrovni dochází k harmonizaci. To spouští samoléčebný proces, který postupuje přes éterické tělo až do fyzického těla a nastává uzdravení. Z pohledu celostní medicíny je dokonalé léčení takové, které harmonizuje příčiny nemocí a důsledky (viditelné, citelné symptomy nemoci) se odstraní následkem této harmonie automaticky. Tachyonová energie působí i na naše spirituální tělo, tím zvedá naše vědomí a umožňuje nám lépe vnímat co nám tělo nemocí říká - jaké negativní myšlenky a emoce, způsobují naše zdravotní problémy.

Tok existence

Energetická teorie byla schválena jako most (přemostění, vazba), který vysvětluje vztah mezi možnostmi, které jsou za rychlostí světla a našim světem pomalejším než světlo. Spojuje vědu a duchovno a splývá s našim uvědoměním si existence kvantového potenciálu a reality, kterou vnímáme.

V kvantové fyzice se energie, která vyplňuje vesmír nazývá energie nulového bodu. Je beztvará, pohybuje se větší rychlostí, než je rychlost světla a je všudypřítomná. Energie nulového bodu v sobě obsahuje potenciál veškeré existence a inteligence k vytvoření dokonalé hmoty.

Zhuštěním “Energie nulového bodu” v Tachyonovou energii začíná plynulý, nepřetržitý tok energie nazývaný „Energetické kontinuum“. Bez formy nebo vibrace a pohybující se rychleji než světlo, se tento energetický tok při pohybu dolů vertikálním proudem směrem k rychlosti světla stahuje do Tachyonu. V bodě světla se “Energetické kontinuum” vzájemně ovlivňuje se subtilními organizujícími energetickými poli (SOEPy) a začíná se vytvářet energetická základní hmota, ze které jsou sestaveny všechny fyzické formy hmoty. Energetické kontinuum má v sobě veškerý potenciál a inteligenci, které jsou obsaženy v “Energii nulového bodu”, protože ta je zdrojem energetického kontinuua. Jednoduše, jmenované “Energetické kontinuum” plyne z neomezeného beztvarého prostoru k omezenému uzavření formy.

Nákres níže zobrazuje “Energetické kontinuum”, jak plyne z energie nulového bodu k Tachyonové energii a skrze rychlost světla...

Energetické kontinuum

Když už rozumíme “Energetickému kontinuu”, jsme schopni porozumět vlivům blokád v energetickém toku v prostoru kontinua. S touto znalostí máme schopnost se navrátit k našemu přirozenému stavu harmonie a zdraví. Otevřením se toku “Energetického kontinua”, jak cestuje z “Energie nulového bodu” přes Tachyon k SOEPům, jsou naše bytosti energetizovány a přestavěny tak, že můžeme vytvořit negativní entropii neboli „protistárnutí“.

Nemoc nebo onemocnění přichází, když se v našem “Energetickém kontinuu” objeví překážka. Pak dává smysl, že musíme překážku(-y) odstranit, abychom obnovili vertikální vyrovnání našeho “Energetického kontinua“. Blokáda (překážka) je v podstatě definována jako nepořádek neboli chaos v “Energetickém kontinuu”, který způsobuje energetický nedostatek. Tyto blokády v kontinuu jsou ve formě jednotlivých frekvencí, které v budoucnu vytvoří nepořádek neboli nemoc ve fyzickém těle.

Protože je Tachyon zdrojem částice energie, která organizuje a energetizuje SOEPy, poskytuje potenciál k obnovení harmonických léčivých frekvencí. Vytvořením efektu negativní entropie Tachyon uspořádává to, co je neuspořádáno. Přestavuje a obnovuje SOEPy do jejich přirozeného stavu pořádku a rovnováhy, takže vytváří stav tělesné i duševní pohody neboli zdraví.

Pokud například někdo prožil emocionální stres a pokračuje ve svém životě bez jakéhokoliv uvolnění nebo vyrovnání, objeví se v emočním těle tohoto člověka energetická blokáda. Tato překážka v přirozeném toku energie (Energetického kontinua) naopak způsobí energetický nedostatek mezi emočním tělem a částí fyzického těla.

Řekněme, že blokáda vytváří nedostatek ve spodní oblasti zad. Tato osoba může začít pociťovat bolest v bedrech. Pokud napětí pokračuje, situace se může vystupňovat v krutou bolest zad, problémy s prasklými ploténkami nebo dokonce v degenerativní onemocnění plotének. Kdykoliv je část “Energetického kontinua” blokována, orgán nebo systém, který je ponechán ve stavu energetického nedostatku nakonec podlehne některému z mnoha degenerativních onemocnění tohoto světa.

Pokud se zaměříme na oblast s nedostatkem, Tachyonová energie přeorganizuje a energetizuje narušené SOEPy a tím umožní blokádě(ám) zmizet. Když je blokáda odstraněna, je tělo schopno se znovu napojit na jeho “Energetické kontinuum”. Napojení se na “Energetické kontinuum” znamená zvýšení proudění energie z životního zdroje z “Energie nulového bodu”. Když jednou zvýšíme tok životní energie, tak se nám jako spolutvůrcům našeho stavu zdraví může ulevit od emocionálního stresu.

Tachyon jako takový není frekvence, avšak obsahuje potenciál všech frekvencí. Tomuto je nutné porozumět, kvůli záměně s různými frekvenčně-energetickými terapiemi, které jsou používány některými holistickými léčiteli. Pokud je jednou známo, že Tachyon – první částice beztvaré “Energie nulového bodu” – je zdrojem všech frekvencí, je jednoduché umístit Tachyon v energetickém spektru. Veškeré frekvence, jako foton, orgon nebo světelné vlny se mohou stát soudržnými a vyrovnanými, pokud je k posílení SOEP použit Tachyon. Přes “Energetické kontinuum” Tachyon ovlivňuje SOEPy, které absorbují potenciál potřebný pro dodání energie a posílení jejich frekvencí. Energetické kontinuum se týká všeho, co známe v naší existenci.